2.3.2 Nodweddion sy'n gyffredinol wael ar gyfer ymchwil