2.3.2 Characteristics a tha san fharsaingeachd droch airson rannsachadh