2.3.2 Karakteristikat që janë përgjithësisht të keq për kërkime