6.6 Cov cheeb tsam ntawm kev nyuaj

Cov plaub raug cai hauv paus ntsiab lus-Respect rau Cov Neeg; beneficence; kev ncaj ncees; thiab Hwm rau txoj cai lij choj thiab pej xeem paj-thiab ob raug cai coj-consequential thiab deontology-yuav pab tau koj yog vim li cas hais txog tej kev tshawb fawb ethics teeb meem uas koj muaj txojkev. Txawm li cas los, raws li nyob rau hauv cov yam ntxwv ntawm cov muaj hnub nyoog tshawb fawb piav ua ntej lawm nyob rau hauv tshooj no thiab raws li lub koom sib cav tswv yim peb tau pom kom deb li deb, kuv pom plaub tug qhov chaw ntawm kev nyuaj: ntawv tso cai, kev nkag siab thiab kev tswj qhia kev pheej hmoo, kev ceev ntiag tug, thiab ua kev txiav txim siab nyob rau hauv lub ntsej muag ntawm tsis paub tseeb. Nyob rau hauv lub tom ntej no seem, kuv yuav piav txog cov plaub teeb meem nyob rau hauv ntau kev nthuav dav thiab muaj tswv yim hais txog yuav ua li cas leg lawv.