6.6 raointean de dhuilgheadas

Tha na ceithir prionnsabalan eiticeil-Spèis do Dhaoine; Beneficence; 'Cheartais; agus spèis do Lagh agus Ùidh Poblach agus an dà beusanta frèaman-ionmhainneach agus deontology-adhbhar a bu chòir cuideachadh a thoirt dhuibh mu dheidhinn rannsachadh sam bith moraltachd duilgheadasan a tha thu a 'choinneamh. Ach, stèidhichte air feartan didseatach aois rannsachadh mhìneachadh na bu tràithe sa chaibideil seo agus stèidhichte air an beusanta deasbadan a chunnaic sinn gu ruige seo, tha mi faicinn ceithir raointean sònraichte duilgheadais: cead fiosraichte, tuigse agus Làimhseachadh fiosrachaidh cunnairt, prìobhaideachd, agus dèanamh cho-dhùnaidhean ann an an aghaidh mì-chinnt. Anns an ath earrann, bidh mi a 'toirt cunntas air na ceithir ceistean ann am barrachd mionaideachd agus a' tabhann comhairle mu mar a làimhsicheas iad.