6.6 Области на трудност

Четиризвездният етични принципи, уважение към хората; благотворителност; правосъдието; и зачитането на закона и обществения интерес, и на два етични рамки-косвени и деонтология-трябва да ви помогне причината за всички изследователски етика проблеми, които са изправени. Въпреки това, въз основа на характеристиките на дигиталната епоха изследвания, описани по-рано в тази глава и на базата на етичните дебати, които сме виждали досега, виждам четири области от особена трудност: информирано съгласие, разбиране и управление информационен риск, неприкосновеността на личния живот, както и вземане на решения в лицето на несигурност. В следващите раздели, ще опиша тези четири въпроса по-подробно и да предлага съвети за това как да се справиш с тях.