6.6 ტერიტორიების სირთულის

ოთხი ეთიკური პრინციპების პატივისცემა პირებს; სარგებლობის; იუსტიციის სამინისტრო; და კანონის პატივისცემით და საზოგადოებრივი ინტერესის და ორი ეთიკური ჩარჩოები-შედეგობრივი და deontology-უნდა დაგეხმაროთ მიზეზი რაიმე კვლევის ეთიკის პრობლემა, რომელიც თქვენ წინაშე. თუმცა, საფუძველზე მახასიათებლები ციფრული ასაკი კვლევის აღწერილია ამ თავის დასაწყისში და ეფუძნება ეთიკური დებატები ვნახეთ, ჯერჯერობით, მე ვხედავ ოთხ სფეროს განსაკუთრებული სირთულის: ინფორმირებული თანხმობა, გაგება და მართვის საინფორმაციო რისკი, კონფიდენციალურობის და გადაწყვეტილების მიღების სახე გაურკვევლობა. მომდევნო მონაკვეთების, მე აღწერს ამ ოთხი საკითხები უფრო დეტალურად და გთავაზობთ რჩევებს, თუ როგორ უნდა გაუმკლავდეს მათ.