6.6 Áreas de dificultade

Os catro ética principios do respecto polas persoas; beneficencia; xustiza; e respecto do Dereito e interese e público a dúas éticas cadros-consecuente e deontoloxía-debe axudar a razón sobre os problemas de ética na investigación que está enfrentando. Con todo, con base nas características da investigación era dixital descritas neste capítulo e con base nos debates éticos que vimos ata agora, vexo catro áreas de particular dificultade: consentimento informado, entender e xestionar información de risco, privacidade e toma de decisións en face da incerteza. Nas próximas seccións, vou describir estas catro cuestións con máis detalle e ofrecer consellos sobre como tratar con eles.