6.6 Области тешкоћа

Четири етички принципи-Поштовање лица; милосрђе; правда; и поштовање закона и јавног интереса-и два етичка оквира-последичне и деонтологија-би требало да помогне разлог за било какве истраживачке етике проблема да се суочавају. Међутим, на основу карактеристика истраживања дигиталног доба раније описаних у овом поглављу и на основу етичких дебата које смо до сада видели, ја видим четири области од посебног тешкоће: информисани пристанак, разумевање и управљање информациони ризик, приватност, и доношење одлука у лице неизвесности. У наредним одељцима, ја ћу описати ова четири питања детаљније и корисне савете о томе како поступати са њима.