6.6 Kawasan kesukaran

Empat etika prinsip-Menghormati Orang; kebajikan; Hakim Negara; dan menghormati undang-undang dan Public Faedah dan kedua-dua etika rangka kerja-berbangkit dan tata susila-membantu kamu alasan tentang apa-apa etika penyelidikan masalah yang anda hadapi. Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada ciri-ciri penyelidikan umur digital diterangkan sebelum ini dalam bab ini dan berdasarkan perbahasan etika yang telah kita lihat setakat ini, ada empat bidang kesukaran tertentu: dimaklumkan kebenaran, pemahaman dan pengurusan risiko maklumat, privasi, dan membuat keputusan dalam menghadapi ketidaktentuan. Dalam bahagian yang seterusnya, saya akan menerangkan empat isu-isu dengan lebih terperinci dan menawarkan nasihat tentang bagaimana untuk mengendalikan mereka.