6.6 Områder vanskelighets

De fire etiske prinsippene respekt for mennesker; godgjør; Justice; og respekt for lov og Public Interest-og to etiske rammer-følge og deontologi-skal hjelpe deg grunn om eventuelle forskningsetiske problemer som du står overfor. Men basert på egenskapene til digitale tidsalder forskning er beskrevet tidligere i dette kapittelet, og basert på de etiske debattene vi har sett så langt, ser jeg fire områder av særlig vanskelighetsgrad: informert samtykke, forståelse og administrerende informasjons risiko, personvern, og ta beslutninger i møte med usikkerhet. I de neste avsnittene vil jeg beskrive disse fire spørsmålene i mer detalj og gir råd om hvordan man skal håndtere dem.