6.6 Areas sa kalisud

Ang upat ka pamatasan nga mga baruganan-Pagtahod sa Persons; kaayohan; Hustisya; ug Pagtahod alang sa Balaod ug Public Interes-ug ang duha ka ethical bayanan-consequential ug deontology-kinahanglan nga makatabang kaninyo sa rason mahitungod sa bisan unsa sa research ethics problema nga imong giatubang. Apan, base sa mga kinaiya sa digital edad research nga gihulagway sa sayo pa sa niini nga kapitulo ug base sa ethical debate sa atong nakita sa ingon nga layo, nakita ko nga upat ka mga dapit sa partikular nga kalisud: gipahibalo pag-uyon, pagsabot ug pagdumala impormasyon risgo, privacy, ug sa paghimo og mga desisyon diha sa sa nawong sa walay kasiguroan. Sa sunod nga mga seksyon, ako sa paghulagway niini nga upat ka mga isyu sa dugang nga detalye, ug sa paghalad sa tambag kon sa unsang paagi sa pagdumala kanila.