6.6 Områden svårighets

De fyra etiska principer ande respekt för personer; Välgörenhet; Rättvisa; och respekt för lag och Public Interest-och två etiska ramar-följd och deontology-bör hjälpa dig anledning om eventuella forskningsetiska problem som du står inför. Baserat på egenskaperna hos digitala tidsåldern forskning som beskrivits tidigare i detta kapitel och som grundar sig på de etiska debatter som vi har sett hittills, ser jag fyra områden som är särskilt svårt: informerat samtycke, förstå och hantera informations risk, sekretess och fatta beslut i ansiktet av osäkerhet. I nästa avsnitt kommer jag att beskriva dessa fyra frågor mer i detalj och ger råd om hur man hanterar dem.