6.6 sritys sunkumų

Keturi etikos principais Pagarba asmenų; geradarystės; teisingumo; ir pagarba teisei ir viešasis interesas, ir dvi etines sistemas, logiškai ir Etika-turėtų padėti jums priežasties apie bet kokius mokslinių tyrimų etikos problemų, kad jūs susiduria. Tačiau, remiantis skaitmeninio amžiaus mokslinių tyrimų ypatumus anksčiau šiame skyriuje aprašytų ir remdamasis etikos diskusijų matėme iki šiol, matau keturias sritis ypatingų sunkumų: sutikimas, supratimas ir valdymas informacinėje rizika, privatumo ir priimant sprendimus netikrumo veidą. Per ateinančius sekcijas, aš aprašyti šiuos keturis klausimus išsamiau ir patarti apie tai, kaip elgtis su jais.