6.6 תחומי הקושי

ארבעה אתי העקרונות-כיבוד אנשים; חסד; צֶדֶק; וכבוד למשפט ציבורית ריבית ושתיים אתיות מסגרות-תוצאתי ו deontology-אמור לעזור לך סיבה על שום בעיות אתיקה של מחקר כי אתה פונה. עם זאת, בהתבסס על המאפיינים של מחקר בעידן דיגיטלי שתוארו קודם לכן בפרק זה ועל סמך הדיונים האתיים שראינו עד כה, אני רואה ארבעה תחומי קושי מיוחד: הסכמה מדעת, הבנה בניהול סיכוני מידע, פרטיות, ולקבלת החלטות לנוכח חוסר הוודאות. בסעיפים הבאים, אתאר ארבעה נושאים אלה ביתר פירוט ומציעים ייעוץ על איך לטפל בהם.