6.6 Områder i vanskeligheder

De fire etiske principper-Respekt for personer; godgørenhed; Retfærdighed; og Respekt for loven og Public Interest-og to etiske rammer-følgeskader og deontologi-skal hjælpe dig grund om eventuelle forskningsresultater etik problemer, som du står over for. Men baseret på de særlige kendetegn ved digitale tidsalder forskning beskrevet tidligere i dette kapitel, og som er baseret på de etiske debatter, vi har set hidtil, jeg ser fire områder af særlig vanskelighed: informeret samtykke, forståelse og styring oplysende risiko, privatlivets fred og træffe beslutninger i ansigt usikkerhed. I de næste afsnit vil jeg beskrive disse fire spørgsmål nærmere og tilbyde rådgivning om, hvordan man håndterer dem.