6.6 Oblasti obtížnosti

Čtyři etické principy, úcta k člověku; Dobročinnost; Spravedlnost; a úcta k právu a Public Interest, a dvě etické rámce, následné a deontologie, by vám měl pomoci důvod, proč o problémech výzkum etiky, které se potýkají. Nicméně, na základě charakteristik digitálního věku výzkumu popsaných výše v této kapitole a na základě etických debat jsme dosud viděli, vidím čtyři oblasti zvláštních obtíží: informovaný souhlas, pochopení a řízení informační riziko, soukromí a rozhodování v tváří v tvář nejistotě. V dalších částech se budu popisovat tyto čtyři otázky podrobněji a poskytovat poradenství o tom, jak s nimi pracovat.