6.6 Oblasti obtiažnosti

Štyri etické princípy, úcta k človeku; dobročinnosť; Justice; a úcta k právu a Public Interest, a dve etické rámce, následné a deontológie, by vám mal pomôcť dôvod, prečo o problémoch výskum etiky, ktoré sa stretávajú. Avšak, na základe charakteristík digitálneho veku výskumu opísaných vyššie v tejto kapitole a na základe etických debát sme doteraz videli, vidím štyri oblasti zvláštnych ťažkostí: informovaný súhlas, pochopenie a riadenie informačnej riziko, súkromie a rozhodovanie v tvárou v tvár neistote. V ďalších častiach sa budem popisovať tieto štyri otázky podrobnejšie a poskytovať poradenstvo o tom, ako s nimi pracovať.