6.6 Fushat e vështirësisë

Katër etike parime-Respekt për personat; beneficence; Justice; dhe Respektimi i ligjit dhe interesit-dhe Publik i dy etike Kornizat-i rëndësishëm dhe deontologjia, duhet të ju ndihmojë arsye për çdo problem të etikës kërkimore që ju po përballen. Megjithatë, bazuar në karakteristikat e hulumtimit moshës dixhitale të përshkruara më sipër në këtë kapitull dhe të bazuar në debatet etike që kemi parë deri tani, unë shoh katër fusha të vështirësisë të veçantë: të informuar pëlqimi, të kuptuarit dhe menaxhimin e rrezikut informative, privacy, dhe marrjen e vendimeve në fytyra e pasigurisë. Në seksionet e ardhshme, unë do të përshkruaj këto katër çështje më hollësisht dhe do të ofrojë këshilla se si të merren me ta.