6.6 Areas yakaoma

Mana zvetsika zvine chokuita-Kuremekedza Persons; Beneficence; Justice; uye Kuremekedza Mutemo uye Public Interest-maviri chemufungo zveupfumi-dzinokosha uye deontology-kunofanira kukubatsira chikonzero chokuita chero tsvakurudzo nezvetsika matambudziko zvichikunetsai. Zvisinei, kunobva zvainyanya pakutsvakurudza digitaalinen zera zvambotaurwa muchitsauko chino uye kunobva penyaya nharo zvatakaona saka kure, ndinoona nzvimbo zvina tichinyanya kuoma: omuzvarirwo, kunzwisisa uye Kugadzirisa informational ngozi, zvakavanzika, uye kuita zvisarudzo chiso chokwadi. Munyaya inotevera zvikamu, ndichaita kutsanangura nyaya idzi ina zvakadzama uye kupa mazano pamusoro sei kubata navo.