2.3.1 Karakteristike koje su općenito dobre za istraživanje