2.3.1 Kinaiya nga sa kinatibuk-maayo alang sa research