2.3.1 Les característiques que són generalment bons per a la investigació