2.3.1 Karakteristik, der er generelt god til forskning