2.3.1 Χαρακτηριστικά που είναι γενικά καλή για την έρευνα