2.3.1 Características que son xeralmente boas para investigación