2.3.1 Characteristics a tha math san fharsaingeachd airson rannsachadh