2.3.1 Karakteristikat që janë përgjithësisht të mira për kërkime