2.3.1 Mga katangian na sa pangkalahatan ay mabuti para sa pananaliksik