2.3.1 tadqiqotlar uchun odatda yaxshi xususiyatlari