2.3.1 raksturojums, kas parasti ir labs pētniecībai