2.3.1 Nodweddion sydd yn gyffredinol dda ar gyfer ymchwil