2.3.1 Karakteristike koje su generalno dobri za istraživanje