2.3.1 Charakteristiky, ktoré sú všeobecne dobré pre výskum