2.3.1 Ciri-ciri yang biasanya baik untuk penyelidikan