2.3.1 բնութագիր, որոնք, ընդհանուր առմամբ, լավ է հետազոտության համար