2.3.1 Характеристики, които като цяло са добри за научни изследвания