उद्धरण

तपाईं यस पांडुलिपि उद्धृत गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया यो रूपमा उद्धृत:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.