Citat

Om du vill citera detta manuskript, vänligen citera det som:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.