цитат

Ако желите цитирати овај рукопис, молим те наводе као:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.