tsitata

Agar bu qo'lyozmani to'xtalishimiz istasangiz, uni deb cite iltimos:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.