Citation

Si ou ta renmen site maniskri sa a, tanpri site li kòm:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.