yeerida

Haddii aad jeclaan lahayd inaad tixraacaan qoraal gacmeedka this, fadlan u tixraacaan sida:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.