ишлэл

Хэрэв та энэ гар бичмэлийг иш татах дуртай байгаа бол, түүнийг талаар дурьдахад уу:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.