การอ้างอิง

หากคุณต้องการที่จะกล่าวถึงการเขียนด้วยลายมือนี้โปรดอ้างว่ามันเป็น:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.