Citim

Nëse ju do të donte për të përmendin këtë dorëshkrim, ju lutem citojnë atë si:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.