Luaidh

Ma tha thu ag iarraidh luaidh a thoirt làmh-sgrìobhainn seo, cuiribh luaidh e mar:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.