ການຂຽນກ່າວອ້າງ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະອ້າງອີງຫນັງສືໃບລານນີ້, ກະລຸນາອ້າງວ່າມັນເປັນ:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.