7.1 Ser foward

Som jeg sa i innledningen, samfunnsforskere er i ferd med å gjøre en overgang som overgangen fra fotografering til filmkunst. I denne boken har vi sett hvordan forskere har begynt å bruke mulighetene i den digitale tidsalder å observere atferden (kapittel 2), stille spørsmål (kapittel 3), kjøre eksperimenter (kapittel 4), og samarbeide (kapittel 5) på måter som var rett og slett umulig i den helt siste tiden. Forskere som kan dra nytte av disse mulighetene vil også måtte konfrontere vanskelige, tvetydige etiske beslutninger (kapittel 6). I dette siste kapitlet vil jeg trekke fram tre temaer som går gjennom disse kapitlene og som vil være viktig for fremtiden for samfunnsforskning.