7.1 Duke foward

Siç thashë në hyrje, studiuesit sociale janë në procesin e bërjes së një tranzicion si kalimin nga fotografisë në kinematografi. Në këtë libër, ne kemi parë se si studiuesit kanë filluar të përdorin aftësitë e moshës dixhitale për të vëzhguar sjelljen (Kapitulli 2), të bëjnë pyetje (Kapitulli 3), eksperimente drejtuar (Kapitulli 4), dhe të bashkëpunojnë (Kapitulli 5), në mënyrë që ishin thjesht e pamundur në të kaluarën e shumë kohëve të fundit. Hulumtuesit të cilët përfitojnë nga këto mundësi do të duhet të përballet me të vështira, vendimet e paqarta etike (kapitulli 6). Në këtë kapitull të fundit, unë do të doja të theksoj tri tema që të kandidojë nëpër këto kapituj dhe që do të jenë të rëndësishme për të ardhmen e kërkimit social.